Anna Zbroińska lat 89

Dnia 21 maja 2023 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Anna Zbroińska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 24 maja 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 24 maja 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.