Antoni Błoch lat 73

Dnia 04. listopada 2020 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Antoni Błoch

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 06. listopada 2020 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 06. listopada 2020 roku o godzinie 0900

oraz

w dniu 05. listopada 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.