Antoni Iwanicki lat 79

Dnia 04. lutego 2022 roku

przeżywszy 79 lat zmarł

ŚP.

Antoni Iwanicki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 10. lutego 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 10. lutego 2022 roku o godzinie 1115

oraz w Kościele w Smogorzowie

w dniu 09. lutego 2022 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.