Antoni Niemczycki lat 78

Dnia 26 stycznia 2023 roku

przeżywszy 78 lat zmarł

ŚP.

Antoni Niemczycki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowiu

w dniu 28 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 28 stycznia 2023 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 27 stycznia 2023 roku o godzinie 1800

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.