Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Bartłomiej Biela lat 33

Dnia 19 lutego 2024 roku

przeżywszy 33 lata zmarł

ŚP.

Bartłomiej Biela

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowiu

w dniu 22 lutego 2024 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu pogrzebu o godzinie 1330

oraz

w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.