Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Bogdan Orgasiński lat 73

Dnia 27 stycznia 2024 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Bogdan Orgasiński

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 lutego 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 lutego 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.