Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Bolesław Nowiński lat 59

Dnia 04 lutego 2024 roku

przeżywszy 59 lat zmarł

ŚP.

Bolesław Nowiński

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 07 lutego 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 05 lutego 2024 roku o godzinie 1800

oraz

w dniu 06 lutego 2024 roku o godzinie 1630

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.