Bożena Śmigaruk lat 58

Dnia 21 maja 2023 roku

przeżywszy 58 lat zmarła

ŚP.

Bożena Śmigaruk

z domu Terelak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 24 maja 2023 roku o godzinie 1500

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 24 maja 2023 roku o godzinie 1430

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.