Bronisław Sajdak lat 73

Dnia 28. maja 2017 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Bronisław Sajdak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 01. lipca 2017 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 01. lipca 2017 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.