Bronisława Kulczyńska lat 82

Dnia 24. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 82 lata zmarła

ŚP.

Bronisława Kulczyńska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 26. kwietnia 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 26. kwietnia 2019 roku o godzinie 1230

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 25. kwietnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.