Cecylia Marcinkiewicz lat 93

Dnia 13 grudnia 2022 roku

przeżywszy 93 lata zmarła

ŚP.

Cecylia Marcinkiewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 16 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.