Czesław Jaśniak lat 64

Dnia 25 stycznia 2023 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Czesław Jaśniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 30 stycznia 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 30 stycznia 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.