Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Czesław Mikołajczyk lat 75

Dnia 18 listopada 2023 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Czesław Mikołajczyk

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 1000

oraz

w Kościele w Smogorzowie

w dniach 20 i 21 listopada 2023 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.