Czesław Ostrowski lat 75

Dnia 01 grudnia 2022 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Czesław Ostrowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Pągowie

w dniu 03 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi przewiezienie trumny z ciałem na cmentarz w Bukowiu i złożenie w grobie rodzinnym.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pągowie

w dniu 03 grudnia 2022 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.