Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Czesław Thiel lat 71

Dnia 09. września 2022 roku

przeżywszy 71 lat zmarł

ŚP.

Czesław Thiel

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 13. września 2022 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 13. września 2022 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.