Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Czesława Kłębek lat 93

Dnia 09 stycznia 2024 roku

przeżywszy 93 lata zmarła

ŚP.

Czesława Kłębek

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11 stycznia 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11 stycznia 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.