Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Danuta Bryśkiewicz lat 78

Dnia 04 czerwca 2024 roku

przeżywszy 78 lat zmarła

ŚP.

Danuta Bryśkiewicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08 czerwca 2024 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08 czerwca 2024 roku o godzinie 0940

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.