Danuta Szynklarz lat 86

Dnia 01. marca 2022 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Danuta Szynklarz

z domu Janków

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 05. marca 2022 roku o godzinie 1500

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 05. marca 2022 roku o godzinie 1430

oraz

w dniach 03. i 04. marca 2022 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.