Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Dariusz Dudek lat 58

Dnia 16 kwietnia 2024 roku

przeżywszy 58 lat zmarła

ŚP.

Dariusz Dudek

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 19 kwietnia 2024 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.