Dariusz Lewicki lat 54

Dnia 24 marca 2023 roku

przeżywszy 54 lata zmarł

ŚP.

Dariusz Lewicki

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 1210

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.