Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Dariusz Sławski lat 56

Dnia 26 października 2023 roku

przeżywszy 56 lat zmarł

ŚP.

Dariusz Sławski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele we Włochach

w dniu 30 października 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele we Włochach

w dniu 30 października 2023 roku o godzinie 1030

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 28 i 29 października 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.