Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Dorota Krzemianowska lat 84

Dnia 01. października 2022 roku

przeżywszy 84 lata zmarła

ŚP.

Dorota Krzemianowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. października 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. października 2022 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.