Edward Henrych lat 70

Dnia 21. października 2019 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Edward Henrych

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. października 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. października 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w Kościele w Ziemiełowicach

w dniach 22. i 23. października 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.