Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Edward Pękał lat 66

Dnia 02 listopada 2023 roku

przeżywszy 66 lat zmarł

ŚP.

Edward Pękał

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06 listopada 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06 listopada 2023 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.