Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Edward Stencel lat 67

Dnia 11. maja 2021 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Edward Stencel

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Idzikowicach

w dniu 14. maja 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego

na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Smogorzowie.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Idzikowicach

w dniu 14. maja 2021 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.