Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Elżbieta Nowacka lat 69

Dnia 09 września 2023 roku

przeżywszy 69 lat zmarła

ŚP.

Elżbieta Nowacka

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Małych

w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Małych

w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.