Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Eugenia Charzewska lat 80

Dnia 17 listopada 2023 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Eugenia Charzewska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 0910

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.