Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Eugenia Krużyńska lat 88

Dnia 17 czerwca 2023 roku

przeżywszy 88 lat zmarła

ŚP.

Eugenia Krużyńska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 czerwca 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 czerwca 2023 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.