Eugeniusz Hofbauer lat 76

Dnia 07. maja 2019 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Eugeniusz Hofbauer

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 10. maja 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 10. maja 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w Kaplicy w Lubskiej

w dniach 08. i 09. maja 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.