Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Eugeniusz Makowski lat 86

Dnia 11 marca 2024 roku

przeżywszy 86 lat zmarł

ŚP.

Eugeniusz Makowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.