Eugeniusz Radziewicz lat 73

Dnia 25 kwietnia 2023 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Eugeniusz Radziewicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 1130

oraz

w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 1630

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.