Eustachia Matkowska lat 90

Dnia 16. grudnia 2014 roku

przeżywszy 90 lat zmarła

ŚP.

Eustachia Matkowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele we Włochach

w dniu 18. grudnia 2014 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniu 17. grudnia 2014 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.