Ewa Danilewicz lat 64

Dnia 19 lutego 2023 roku

przeżywszy 64 lata zmarła

Ewa Danilewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Szczęśliwi odtąd ludzie, którzy umierają w Panu, Ap. 14:13

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.