Filomena Czernecka lat 92

Dnia 8. grudnia 2015 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Filomena Czernecka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 11. grudnia 2015 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 11. grudnia 2015 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.