Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Franciszek Szymański lat 63

Dnia 12 czerwca 2023 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Franciszek Szymański

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15 czerwca 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15 czerwca 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.