Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Grażyna Żerek lat 66

Dnia 27 października 2023 roku

przeżywszy 66 lat zmarła

ŚP.

Grażyna Żerek

z domu Smoleń

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03 listopada 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03 listopada 2023 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.