Halina Kluszta lat 70

Dnia 31. stycznia 2019 roku

przeżywszy 70 lat zmarła

ŚP.

Halina Kluszta

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05. lutego 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05. lutego 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.