Helena Burban lat 73

Dnia 01 listopada 2022 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Helena Burban

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 05 listopada 2022 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 03 i 04 listopada 2022 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.