Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Helena Czyżowicz lat 96

Dnia 25 grudnia 2022 roku

przeżywszy 96 lat zmarła

ŚP.

Helena Czyżowicz

z domu Ciepła

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kamiennej

w dniu 29 grudnia 2022 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 27 grudnia 2022 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.