Helena Krzesaj lat 95

Dnia 09 stycznia 2023 roku

przeżywszy 95 lat zmarła

ŚP.

Helena Krzesaj

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Michalicach

w dniu 12 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Michalicach

w dniach 10 i 11 stycznia 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.