Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Henryk Cichoń lat 76

Dnia 10 czerwca 2023 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Henryk Cichoń

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 14 czerwca 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 14 czerwca 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.