Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Henryk Kaczorkiewicz lat 87

Dnia 22. listopada 2021 roku

przeżywszy 87 lat zmarł

ŚP.

Henryk Kaczorkiewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Idzikowicach

w dniu 27. listopada 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku

na cmentarz przy ul. Oławskiej w Namysłowie.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Idzikowicach

w dniu 27. listopada 2021 roku o godzinie 1115

oraz

w dniach 25. i 26. listopada 2021 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.