Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Irena Walczak lat 87

Dnia 04 lutego 2024 roku

przeżywszy 87 lat zmarła

ŚP.

Irena Walczak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07 lutego 2024 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.