Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Boguszewski lat 80

Dnia 15 listopada 2023 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Jan Boguszewski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 18 listopada 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 18 listopada 2023 roku o godzinie 1210

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.