Jan Borgul lat 74

Dnia 23 maja 2023 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Jan Borgul

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26 maja 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26 maja 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.