Jan Daniliszyn lat 59

Dnia 26 stycznia 2023 roku

przeżywszy 59 lat zmarł

ŚP.

Jan Daniliszyn

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bąkowicach

w dniu 01 lutego 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bąkowicach

w dniu 01 lutego 2023 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.