Jan Dobroć lat 92

Dnia 24 stycznia 2023 roku

przeżywszy 92 lata zmarł

ŚP.

Jan Dobroć

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27 stycznia 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27 stycznia 2023 roku o godzinie 1010

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.