Jan Grabowski lat 69

Dnia 03. lipca 2022 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Jan Grabowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bąkowicach

w dniu 06. lipca 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bąkowicach

w dniu 06. lipca 2022 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.