Jan Gryl lat 59

Dnia 17. maja 2020 roku

przeżywszy 59 lat zmarł

ŚP.

Jan Gryl

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

w Kościele p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pokoju

w dniu 22. maja 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi przewiezienie zmarłego na cmentarz w Zieleńcu.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Pokoju

w dniu 22. maja 2020 roku o godzinie 1000

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Zieleńcu

w dniach 19. 20. i 21. maja 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.