Jan Hojeński lat 88

Dnia 17 grudnia 2022 roku

przeżywszy 88 lat zmarł

ŚP.

Jan Hojeński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 grudnia 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 grudnia 2022 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.